Quants de vosaltres us heu posat en mans d’un quiropràctic i heu notat els meravellosos resultats? En pocs dies ha desaparegut el dolor lumbar o cervical i la vostra qualitat de vida ha augmentat? L’èxit d’aquest tractament ha fet que cada vegada més investigadors hagin volgut avaluar el paper de la quiropràctica en el camp de salut, i avui que és el Dia Mundial de la Ciència, t’explicarem el perquè.

Què és la quiropràctica?

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la Quiropràctica com aquella professió sanitària que s’ocupa del diagnòstic, el tractament i la prevenció de trastorns del sistema neuromusculoesquelètic i dels efectes d’aquests trastorns sobre la salut general.

Perquè la quiropràctica necessita d’evidència científica?

En termes de columna vertebral, els tractaments quiropràctics no han nascut dins els establiments de la medicina tradicional, és per això que aquest ha hagut de demostrar la seva efectivitat i la seva seguretat amb més estudis clínics duent a terme més investigacions que qualsevol altra branca de salut en aquest camp. Per tant, podem dir que posseeix un major gruix d’evidències científiques que la resta de tractaments.

Com diu la OMS, la Quiropràctica concedeix una gran importància a les tècniques manuals com la manipulació o l’ajustament de les articulacions, és per això que els estudis es centren sobretot en aquestes intervencions, a més de tenir en compte certs aspectes o valors que també influeixen en la millora de la salut dels pacients com són: les seves expectatives o preferències del pacient i la formació rebuda pel quiropràctic.

Conclusions de perquè la Quiropràctica té una evidència científica

A grans trets, si haguéssim de resumir les raons per les quals la Quiropràctica està suportada per una base o evidència científica seria per les que s’especifiquen a continuació.

Les principals raons

  • Els mecanismes d’acció de la manipulació vertebral d’alta velocitat i baixa amplitud utilitzada pels quiropràctics han estat clarament identificats.
  • Aquestes manipulacions modifiquen les aferències propioceptives, desencadenen reflexos somato sommàtics i somatoviscerals i modula la resposta del dolor, inhibint-la tant a nivell perifèric com central.
  • La manipulació vertebral té la capacitat d’alterar positivament els marcadors bioquímics relacionats amb la inflamació, augmentar la densitat mineral òssia i activar el cervell.
  • La Quiropràctica és molt efectiva per com gestiona el dolor lumbar agut i crònic millorant-ne la funcionalitat i la qualitat del vida dels pacients.
  • És més efectiva que altres opcions habituals en quant al dolor cervical agut i subagut.
  • Tracta de manera més efectiva el dolor lumbar, migranyes, mal de cap, cervicals, marejos, dolor cervical agut i subagut i tota mena de trastorns cervicals.
  • És una de les opcions més econòmiques i cost-efectives per la gestió de les hèrnies de disc lumbar, cervical i de cap.
  • Els pacients mostren un alt nivell de satisfacció amb l’atenció rebuda, informen sobre les millores importants en paràmetres funcionals i la consideren una metodologia molt segura.
  • Els serveis quiropràctics estan associats a efectes adversos de caràcter lleu.
  • La manipulació quiropràctica de la columna vertebral és segura en pacients amb hernia de disc, especialment quan es compara amb altres tractaments.

Per tant, podem afirmar que la quiropràctica o quiropràxia és una disciplina que té base científica suportada per coneixements propis de la fisioteràpia. Per altra banda i segons la OMS, és una medicina tradicional segura que s’ha de portar a terme per professionals titulats i regulats per garantir el benestar de les persones.

Recorda que a Salut 360º quiropràctic treballem per millorar la teva qualitat de vida i benestar. Que el dia mundial de la ciència sigui una excusa perquè prenguis consciència de revisar la teva columna vertebral regularment. No esperis més i contacta amb nosaltres.

(Conclusions extretes del “Resumen de la evidencia científica en Quiropráctica – Noviembre 2019 por la Asociación Espanyola de Quiropráctica )

Open chat